ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Mode Accent

Osstraat 2a
5352 KA  Ravenstein
jolandadelouw@gmail.com

info@modeaccent.nl
Geregistreerd bij Kamer van koophandel.
Kvk. nr. 57837023
BTW nr. NL001744788B20

Verkoop van sieraden en mode accesoires.

Artikel 2 – Het aanbod
Mode Accent bied sieraden en mode accesoires aan van detailhandel of winkel verkoop prijs.
Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 3 – De overeenkomst
Uw bon van betaling is uw overeenkomst die u bent aangegaan onder de voorwaarden van Mode Accent.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
De klant heeft het recht af te zien van de koop (m.u.v. back orders, dit zijn speciaal voor jou bestelde artikelen) als deze niet is, zoals is aangegeven bij de
vermelde beschrijving van het artikel, gedurende 14 dagen na ontvangst.
Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies op de retourpagina .
Door zelf aangebrachte schade of onjuiste behandeling van artikel zal Mode Accent afzien voor terugname
van het artikel.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen  de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien het artikel gratis* verzonden is worden deze kosten doorberekend en met het te crediteren bedrag verrekend. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product geheel is en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen is, e.a. ter beoordeling van Mode Accent. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Mode Accent niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het aankoopbedrag excl. en minus de door ons betaalde verzendkosten, na positieve beoordeling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst terugzending, terugbetalen.

Artikel 6 – De prijs
De prijs zal op de winkel of markt waarden aan de klant aangeboden worden.
De prijs is inclusief Btw.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
Mode Accent geeft de klant 2 weken garantie na verzending van artikelen onder de 50,00 euro.
Mode Accent geeft artikelen boven de 50,00 euro 6 maanden garantie, mits het product met enige zorgvuldigheid en voorschriften ad fabrikant/importeur is behandeld. Uitsluitsel garantie wordt bepaald door fabrikant/importeur.

7.1 Uitgesloten van garantie zijn:

  • defecten door normale slijtage
  • onzorgvuldig gebruik
  • verkleuring van gold, rosé en silver plated metalen
  • verkleuring van materialen door contact met water, parfum, bodylotion, haarlak en andere substanties
  • verkleuring van materialen door de zuurgraad van de huid (ph waarde)

Artikel 8 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Na verzending stuurt Mode Accent een bevestiging vd van de verzending. Bij uitblijven van levering is het mogelijk om binnen 192 uur (4 dagen) te reageren.

Artikel 9 – Betaling
Artikelen zijn gekocht aan hand van betaling.
Betaling geschied door vooruit betaling.
Producten worden verzonden nadat de betaling is bijgeschreven op bankrekening ondernemer

Artikel 10 – Klachtenregeling
De klant staat vrij klachten of vragen altijd te vermelden.
Mode Accent zal uw klacht serieus nemen en zo waar kan uw klacht verhelpen.

Artikel 11 – Geschillen
Bij eventuele klachten/reclamens van het artikel zal de fabrikant/importeur de geschillen beoordelen en bindend uitsluitsel geven.

Door een bestelling te plaatsen bevestig je dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

MODE ACCENT

CONTACT

follow us

FACEBOOK   /   INSTAGRAM

0